Stommar

Laserkantade stommar

LIB levererar laminerade stommar i valfri storlek. Kantningen sker med modern laserteknik, vilket innebär att list och stomme svetsas samman till en extremt slitstark produkt. Laserkantningen har visat sig vara den mest miljövänliga metoden att förstärka utsatta kanter. Eftersom stommarna laserkantas, blir de samtidigt extremt tåliga mot väta.Som standard använder vi stomme Stockholm vit-vit, men du kan givetvis få dem i vilka av våra luckor du vill.

Stomme Stockholm vit-vit, tillsammans med Idre vit-vit har dessutom fått omdömet Rekommenderas av Byggvarubedömningen.

Med våra s.k plusstommar blir köket extra fukttåligt. Då laserkantas stommens samtliga kanter, inte enbart de utåt synliga.

Vi bygger och måttanpassar mot order. Normal produktionstid: 3 veckor.

Ladda ned vår Exempelskiss för hela kök.

Ladda ned vår lathund för Placering fästregel

Stommar

Bänkskåp

Måttbeställ direkt från vårt breda sortiment av laserkantad köksinredning.  Skåpen som följer är exempel på vad vi kan göra. Tänk på att förnya bänkskiva, diskbänk och stänkskydd på samma gång. Lösa hyllplan kan beställas separat.

Vi bygger och måttanpassar mot order. Normal produktionstid: 3 veckor.

diskbankskaputanhylla

Diskbänkskåp utan hylla eller bakstycke

600 eller 800 mm bred

bankhornskapmedenhylla

Bänkhörnskåp med en  hylla

1100 V/H och 1200 V/H mm bred.

bankskapmed2hyllor

Bänkskåp med två  hyllor

200, 300, 400, 500, 600, 700 och 800 mm bred.

grytskapmedgallerhyllor

Grytskåp med 2 gallerhyllor

400, 500 och 600 mm bred.

skapforinbyggnadsugn

Skåp för inb ugn med 1 hylla

600 mm bred.

hornskapmedkarusell

Hörnskåp med hylla alt karusell

900 x 900 mm

Bänkhörnskåp med 3 lådor

1050 X 1050  mm. Tandembox.

femlador

Bänkskåp 5 lådor, standard eller dämpade

300, 400, 500 eller 600 mm bred.

trelador

Bänkskåp 3 lådor, standard eller dämpande

400, 500, 600 eller 800 mm bred.

fyralador

Bänkskåp med 4 lådor

400, 450, 500, 600, 800 mm bred.

skapmedladaochylla

Bänkskåp med 1 låda och lucka

300, 400, 500, 600, 800 mm bred.

brickskap

Brickskåp

150, 200 mm bred.

passbitskap

Bänkskåp/passbitsskåp

300 mm bred.

Väggskåp

Finns i tre olika höjder:   A = 700 mm   B = 850 mm  C = 1000 mm. Djup 340 mm exkl lucka. Fläktskåp anpassas efter angiven höjd.

Väggskåp (A) har två hyllor, väggskåp (B/C) har 3 hyllor. Måttanpassade väggskåp kan beställas. Levereras med laserkantade standardstommar/plusstommar i vitt.  Annan kulör offereras. Lösa hyllplan beställs separat.

vaggskapmed2hyllora

Väggskåp med 2 hyllor (A)

200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 och 1000 mm bred.

vaggskap-hornrak2hyllor

Väggskåp hörn rak 2 hyllor (A)

800 V/H mm bred.

horn2hyllorA

Väggskåp hörn 2 hyllor (A)

600 x 600 mm bred.

vaggskapforingmicro

Väggskåp för inbyggnadsmicro (A)

600 mm bred.

vaggskapB

Väggskåp med 3 hyllor (B)

200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 och 1000 mm bred.

vagghornrakC

Väggskåp hörn rak 3 hyllor (B)

800 V/H mm bred.

horn2hyllorA

Väggskåp hörn 3 hyllor (B)

600 x 600 mm bred.

vaggmicroB

Väggskåp för inbyggnadsmicro (B)

600 mm bred.

vagg3hyllorC

Väggskåp med 3 hyllor (C)

200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 och 1000 mm bred.

vagghornrakB

Väggskåp hörn rak 3 hyllor (C)

800 V/H mm bred.

vagghornC

Väggskåp hörn 3 hyllor (C)

600 x 600 mm bred.

vaggmicroC

Väggskåp för inbyggnadsmicro (C)

600 mm bred.

Högskåp/Garderober

Finns i tre höjder inkl 150 mm sockel:

A = 2100 mm
B = 2250 mm
C = 2400 mm

Djup 580 mm exkl lucka. Måttanpassade högskåp och garderober kan beställas. 

hogskaputaninrednA

Högskåp utan inredning (A) 

400, 500, 600 och 800 mm bred.

hogutaninredB

Högskåp utan inredning (B) 

400, 500, 600 och 800 mm bred.

hogutaninredC

Högskåp utan inredning (C) 

400, 500, 600 och 800 mm bred.

hog1hylla1kladB

Högskåp/garderob med  1 hylla och 1 klädstång (B)

400, 500, 600 och 800 mm bred. Höjd A och C, kontakta LIB

hoglinne5

Högskåp/garderob med  1 hylla och 1 klädstång (B)

400, 500, 600 och 800 mm bred. Höjd A och C, kontakta LIB

hogugn2B

Högskåp för ugn med 2 hyllor (B)

500 mm bred. Höjd A och C, kontakta LIB

hogstadB

Högskåp/städskåp (B)

400, 500, 600 och 800 mm bred. Höjd A och C, kontakta LIB

hogskafferi5

Högskåp/skafferi, med 5 hyllor (B)

400, 500, 600 och 800 mm bred. Höjd A och C, kontakta LIB

hogskafferi3och3

Högskåp/skafferi med 3 lådor samt 3 lådor (B)

400, 500 och 600 mm bred. Höjd A och C, kontakta LIB

hogskaff3och3B

Högskåp med hylla och 4 lådor (B)

400, 500 och 600 mm bred. Höjd A och C, kontakta LIB

hoglinnetradbackar

Högskåp/linnebackskåp med 4 hyllor och 4 trådbackar (B)

400, 500 och 600 mm bred. Höjd A och C, kontakta LIB

hoghornavslut

Högskåp/hörnavslutning (B)

200 mm bred. Höjd A och C, kontakta LIB