Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

För oss på LIB har kvalitets- och hållbarhetsfrågor alltid legat varmt om hjärtat – för oss omfattar det allt vi gör och är!

Från konceptet förnyelse, till produkterna som sådana, produktionsledet och inte minst vad gäller oss själva som företag och medarbetare.

Läs mer om våra 12 punkter om var vi är nu…följ med oss in i framtiden när vår vision tar oss vidare.

Vi är sedan januari 2020 ISO-certifierade med 9001 (Kvalitet), 14001 (Miljö) och 45001 (Arbetsmiljö), vilket innebär att vi har ett strukturerat och dokumenterat sätt att arbeta med ständiga förbättringar på alla områden.

KVALITET

Kraften att rätta fel har alltid varit stark hos LIB. Vi har en vaken blick för hur produktion och leveranser kan förbättras och göras enklare. Faktorer som gör att vi kan fortsätta hålla marknadens kortaste leveranstider på måttbeställda snickerier, samtidigt som vi breddar sortimentet och utvecklar nya kundrelationer.  LIB är en av få leverantörer i Sverige som erbjuder laserkantade snickerier, en miljövänlig teknik med bättre hållbarhet och livscykelkostnad.  Vårt åtagande slutar inte här, i en bättre produkt, måttanpassad, miljövänligare och med Sveriges kortaste led- och leveranstider: Kraften att utvecklas är stark!

Alla kök som LIB säljer produceras i Sverige.

En annan viktig kvalitetsfaktor är att man står på en solid ekonomisk grund. Vi på LIB har sedan 2018 högsta kreditvärdighetsratingen AAA, vilket gör att kunder, leverantörer och andra samarbetspartners alltid kan känna sig trygga i sina affärsrelationer med oss.

MILJÖ

Det är skillnad på vitt och vitt, på lackat och laminat. LIBs laserkantat laminat i kök, badrum och förvaring fortsätter att vara det bättre miljövalet. Miljöfördelarna kan mätas i valet av innerkärna, i andelen lim och råmaterial, i minskad tyngd som ger minskat slitage, i ytskikt, i reptålighet och motståndskraft mot stötar, i sampackning som sparar tid och utrymme, i lägre energiåtgång och i effektiv produktionsteknik.

Rekommenderade hos BVB
Alla våra luckor Idre, Stockholm, Eslöv, Åre, Malmö och Göteborg har samtliga fått omdömet Rekommenderas hos Byggvarubedömningen (BVB). Detsamma gäller givetvis även våra stommar som är tillverkade av samma skivor som ovan nämnda luckor.

BVBs bedömningar görs utifrån olika kriterieområden b l. a baserat på det kemiska innehållet, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet. Utifrån denna bedömning får sedan själva produkten omdömet Rekommenderas (grönt), Accepteras (gult), eller Undviks (rött).

Läs mer om våra laserkantade luckor här

Läs mer om våra laserkantade stommar här

Läs mer om Byggvarubedömningen här

ARBETSMILJÖ

Att arbetsmiljön är viktig är vi nog alla rörande överens om. På LIB jobbar vi både med den fysiska miljön – med tillgång till alla tänkbara resurser för en så varierade vardag som möjligt, och den psykosociala – där det handlar om både eget ansvar och ett kollektivt engagemang där vi fångar upp varandra om någon har det lite motigt. Vi tror på en öppen dialog och att alla ska få växa i sin egen takt med sin arbetsuppgifter. Delaktighet leder till ett ökat engagemang, vilket gynnar såväl medarbetare som kunder.

Bas P / Bas U
För att alla som arbetar med oss skall känna sig trygga i sitt val av leverantör, har vi även medarbetare som har genomgått utbildning för Bas P och Bas U.

Kort  innebär bl.a att BAS-U (=byggarbetsmiljösamordnare för utförandet) ska:
– säkerställa att entreprenörer på arbetsplatsen följer arbetsmiljöreglerna
– samordna arbetet med att förebygga risker på arbetsplatsen
– se till att personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas.

BAS-P (= byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering) ska bl.a:
– samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler
– delta i planeringen och i ledningen av projekteringen
– utarbeta slutdokumentationen över objektet.