Våra stommar Rekommenderas av BVB!

Nu finns även våra stommar Idre och Stockholm (vita) bedömda hos Byggvarubedömningen (BVB) med resultatet Rekommenderas!

För oss på LIB är hållbarhet en självklarhet– och i våra ögon omfattar det allt vi gör och är!

Från konceptet förnyelse, till produkterna som sådana, produktionsledet och inte minst vad gäller oss själva som företag och medarbetare.

Detta gör att du som kund alltid kan känna dig trygg i ditt val av leverantör, både på kort och lång sikt. Lär mer om våra 12 punkter för Hållbarhet

Ett led i detta är att kvalitetssäkra våra produkter, och vi är mycket stolta över att våra stommar, liksom majoriteten av våra luckor, är bedömda med resultatet Rekommenderas hos BVB.

Byggvarubedömningen är *”en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.”

BVBs bedömningar görs utifrån olika kriterieområden baserade på det kemiska innehållet, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet. Utifrån denna bedömning får sedan själva produkten omdömet Rekommenderas (grönt), Accepteras (gult), eller Undviks (rött).

Medlemmar i BVB är bl.a olika kommunala förvaltningar och regioner, privata och kommunala bostadsbolag, entreprenörer och byggbolag.

Läs mer om våra laserkantade luckor här

Läs mer om våra laserkantade stommar här

Läs mer om Byggvarubedömningen här

*källa, Byggvarubedömningen.se