Uppdaterade mätordrar för luckor & skåp

Som ett led i vårt ständiga förbättringsarbete uppdaterar vi våra mätordrar med jämna mellanrum (denna gång för luckor, skåp och måttanpassade skåp). Nytt är att du numera även kan läsa om dessa uppdateringar på mätordrarnas första sida. Se till att alltid använda den senaste versionen för bästa möjliga service och kvalitet.

Och, tänk på miljön om det skulle vara så att du skriver ut dokumenten – ta inte med första sidan!

Ett ytterligare steg i att höja kvaliteten, för alla, är att vi inte längre kan ta emot handskrivna mätordrar.  Med digitalt ifyllda dokument säkerställer vi läsbarheten och risken för eventuella feltolkningar minskar avsevärt.

Behöver du hjälp med att komma igång?

Kontakta vår Kundsupport; de är experter på just detta (och så mycket mer!)

Du når dem på 033-27 17 00 eller via order@libluck.se

Nya versionerna hittar du här

Versionsnummer står längst ner till vänster i sidfoten; senaste gällande är 2021-02-09 för luckor, skåp och måttanpassade skåp.