LIBs vita luckor “Rekommenderas” av Byggvarubedömningen

Vi på LIB är glada att kunna informera om att våra vita luckor nu finns hos Byggvarubedömningen (BVB) – med omdömet Rekommenderas!

Luckorna bedömningen omfattar är:

  • Idre – alla kantlister (vit, bok, ek, grå, antracit)
  • Stockholm – alla kantlister (vit, bok, ek, grå, antracit) 
  • Eslöv med kantlist i ljus ek

Byggvarubedömningen är *”en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.”

BVBs bedömningar görs utifrån olika kriterieområden baserade på det kemiska innehållet, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet. Utifrån denna bedömning får sedan själva produkten omdömet Rekommenderas (grönt), Accepteras (gult), eller Undviks (rött).

Medlemmar i BVB är bl.a olika kommunala förvaltningar och regioner, privata och kommunala bostadsbolag, entreprenörer och byggbolag.

Läs mer om våra laserkantade luckor här

Läs mer om Byggvarubedömningen här

*källa, Byggvarubedömningen.se