LIB ISO-certifieras

Vi på LIB har under vintern inlett ISO-certifiering av verksamheten.

Då LIB redan har ett väl inarbetat ISO-tänk/struktur är certifieringen mer en kvalitetsstämpel än ett ändrat systematiskt arbete. LIB har uthålligt och konsekvent arbetat med att erbjuda produkter med hög kvalitet och mycket bra miljöegenskaper ända sedan starten 1999.

Läs hur vi redan jobbar målmedvetet med miljö och kvalitet

Vi nöjer oss heller inte med certifiering för enbart ISO 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö), utan tar även med den som gäller för arbetsmiljö (45001).

Arbetet är nu i full gång för alla anställda, och beräknas vara klart och godkänt tidig höst 2018.

Ha du några frågor eller vill veta mer om vårt ISO-arbete, är du alltid välkomna att kontakta oss.

Läs mer om ISO här