LIB är nu certifierade för BAS-U & BAS-P

För oss på LIB är kvalitet och säkerhet något som går hand i hand, och som vi arbetar kontinuerligt med i vår vardag. Ett led i detta är t.ex att utbilda och certifiera våra medarbetare i för branschen viktiga frågor  – och vi kan nu stoltsera med att vara BAS-U resp. BAS-P certifierade.

Vad är då BAS-U och BAS-P*?
BAS-U är en förkortning som står för byggarbetsmiljösamordnare för utförandet. Byggherren är den som väljer vem som ska vara BAS-U i projektet. Även en juridisk person, alltså ett företag, kan vara BAS-U, men då måste byggherren utse en fysisk person som handläggare. BAS-P är en förkortning som står för byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering. Byggherren är den som väljer vem som ska vara BAS-P i projektet. Även en juridisk person, alltså ett företag, kan vara BAS-P, men då måste byggherren utse en fysisk person som handläggare.

Och vad innebär det?
Tillsammans med byggherren ansvarar BAS-U för arbetsmiljön på arbetsplatsen och för att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig. BAS-U ansvarar även för att anpassa arbetsmiljöplanen under arbetets gång.

BAS-U ska bl.a.

  • säkerställa att entreprenörer på arbetsplatsen följer arbetsmiljöreglerna
  • samordna arbetet med att förebygga risker på arbetsplatsen
  • se till att personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas.

Den som är BAS-P ansvarar tillsammans med byggherren för arbetsmiljön i planerings- och projekteringsfasen av ett bygg- eller anläggningsprojekt. Den här personen är även ansvarig för att upprätta den första versionen av arbetsmiljöplanen.

BAS-P ska bl.a.

  • samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler
  • delta i planeringen och i ledningen av projekteringen
  • utarbeta slutdokumentationen över objektet.

Har du frågor eller vill veta mer om ovanstående, är du välkommen att kontakta David Larsson, via e-mail: david.larsson@libluck.se eller telefon 033-27 17 90

*källa: http://zert.se/ 2018-02-16