Planera trygga boenden

Bostadsanpassade
kök

kvadrat-anp-kok

Bostadsanpassade
badrum

kvadrat-badr-anp

Trygghet &
säkerhet

kvadrat-anp-sakerhet

Garderob &
högskåp

kvadrat-anp-garderob

Okrossbar
spegel

kvadrat-mirro

1
2
3
4
5
6
1

Tryck på luckan/lådan så öppnas den

2

Tryck på knappen så skjuts skåpets innehåll ner

3

Tryck på knappen så åker hela skåpet ner

4

Här kommer hela skåpet utåt och nedåt

5

Höj- och sänkbar diskbänk

6

Höj- och sänkbar arbetsbänk

En lönsam bostadsanpassning

Bostadsanpassning är en utmaning som vi gärna delar med våra kunder. Vid planeringen tillför vi produkter, koncept och kompletterande tjänster. I samarbetet prioriterar vi de åtgärder som ger störst nytta i förhållande till kostnaden för att utföra dem. Idag levererar vi köksförnyelse och badrumsinredningar med optimalt utnyttjande av befintliga utrymmen. Vår målsättning är att göra bostadsanpassning lika långsiktigt lönsam för våra kunder som för samhället i stort.

Planera trygga kök och badrum

Satsa på tillgänglighetshöjande åtgärder där de gör mest nytta ­– i kök och badrum. Förutom ökad livskvalitet för de boende blir åtgärderna ekonomiskt fördelaktiga, eftersom de bidrar till en minskad omflyttning, stabilare bostadsområden och ett minskat behov av särskilda boenden.

Ett kök från LIB ger utrymme för konkreta åtgärder som höjer tillgängligheten.  Utifrån ser allt ut som vanligt i köket.  Diagonallyft och vertikallyft döljs bakom väggskåp och bänkar. Exakt hur köket ska utformas för att ge livskvalitet och god arbetsmiljö planerar ni tillsammans med våra köksarkitekter.

God planering som ger utrymme för smarta lösningar gäller även när toalettutrymmet ska rustas upp. Att bygga ett större utrymme som ger ökad tillgänglighet kan vara mycket kostsamt.  Ett enklare alternativ är att skapa svängrum på befintlig yta.  Välj bland Ropox utrymmessparande, ergonomiska produkter och inred kompakt och fukttåligt med KROKODIL laserkant.

Bostadsanpassning: Våra professionella köksarkitekter hjälper er med planering och ritningar till fast pris. Kontakta Kundsupport hela kök på 033-27 17 00 / order@nordickitchen.se.hemsida.eu alternativt någon av LIBs säljare för mer information om aktuellt utbud och tjänster. OBS; LIB är endast materialleverantörer på bostadsanpassningsprodukterna och rekommenderar en auktoriserad installatör att utföra montaget.

Ladda ned vår katalog för Bostadsanpassning